top of page
Pietari_Purovaara_02092022-2_edited_edited.jpg

Operaatio Arktiksen toiminnan johtoajatukset

1. Nykyinen elämänmuotomme kuumentaa ilmastoa kiihtyvällä tahdilla. Tämä tuhoaa elämän perusedellytyksiä ympäri maailman ja johtaa yhteiskuntien kriisiytymiseen. Eniten ilmaston kuumentamisesta kärsivät ne, jotka ovat osallistuneet siihen kaikista vähiten: globaalin etelän asukkaat, alkuperäiskansat, nuoret ja vielä syntymättömät sukupolvet sekä muu luonto.

 

2. Arktis on maapallon ilmastojärjestelmän sydän. Pohjoisen jäämeren ekosysteemit ovat ainutlaatuisia ja arvokkaita. Lisäksi arktisen merijään häviämisen vaikutukset ovat maailmanlaajuisesti tuhoisia. Siitä huolimatta merijään säilyttäminen ei ole yhdenkään valtion julkilausuttuna tavoitteena, mikä osoittaa suurta välinpitämättömyyttä.

3. Operaatio Arktis pyrkii säilyttämään Arktiksen ympärivuotisen jääpeitteen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tietoisuutta, keskustelua ja tutkimusta ilmastonkorjausmenetelmistä täytyy edistää. Ilmastonkorjauksella tarkoitamme tietoisesti tehtäviä ja tarkoituksellisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään sellaisia ilmaston kuumenemisen seurauksia, joita ei voida enää pelkillä päästövähennyksillä estää. Ylisukupolvinen ilmasto-oikeudenmukaisuus vaatii uutta riskianalyysiä, jossa ilmastonkorjauksen riskejä verrataan sen tekemättä jättämisen riskeihin.

4. Arktinen kesämerijää häviää ilman ilmastonkorjausta. Merijään säilyttäminen ympärivuotisena vaatisi todennäköisesti jonkinlaista auringon säteilyn hillintää. Auringon säteilyn hillintämenetelmät, kuten pienhiukkasten lisääminen stratosfääriin tai meripilvien vaalentaminen, ovat kuitenkin vasta varhaisella kehitysasteella. Tämän vuoksi ilmastonkorjausta pohjoisen jäämeren ympärivuotisen jääpeitteen säilyttämiseksi tulee tutkia välittömästi ja intensiivisesti.

5. Kestävästi toteutettu auringon säteilyn hillintä vaatii oikeudenmukaisia hallinnointirakenteita ja niitä tulee tutkia ja edistää välittömästi. Auringon säteilyn hillintämenetelmät ovat välineitä, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää globaalin ilmastotuhon vähentämiseen, mutta yksipuolisesti ja huolimattomasti suunniteltuna ne voivat vakavasti vahingoittaa ympäristöä.

6. Arktiksen alkuperäiskansoilla täytyy olla viimeinen päätösvalta arktiseen alueeseen kohdistuvan auringon säteilyn hillinnän käyttöönotosta. Ilmastoriskeistä eniten tietävät ja niistä kärsivät ihmiset tulee asettaa ilmastonkorjauksen tutkimuksen ja hallinnoinnin keskiöön. Arktisilla alkuperäiskansoilla on ainutlaatuista tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta sekä siihen liittyvistä ilmastoriskeistä. Samalla globaalin etelän edustajien tulee voida osallistua ilmastoriskien torjunnan suunnitteluun vahvemmin.

7. Kasvihuonekaasupäästöjen välitön ja radikaali vähentäminen on ensisijaisen tärkeää ja se on edellytys kestävälle tulevaisuudelle sekä ilmastonkorjauksen onnistumiselle. Ilmastonkorjausta ei tule missään tapauksessa käyttää verukkeena viivyttää päästövähennyksiä.

bottom of page