top of page

operaatio arktiksen

turvallisempi
tila

Kaikissa Operaatio Arktiksen tapahtumissa ja kaikessa toiminnassamme (sekä kasvotusten että virtuaalisesti) noudatetaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan tarkoitus on antaa kaikille mahdollisuus olla oma itsensä ilman syrjinnän, häirinnän tai pilkkaamisen pelkoa. Periaatteemme luovat myös pohjaa paremmalle dialogille käsittelemistämme aiheista.

Älä tee oletuksia ulkonäön tai olemuksen perusteella. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosio-ekonomisesta asemasta, fyysisestä kunnosta tai mielenterveydestä.

Pyydä suostumusta ja kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa

Älä kosketa ketään kysymättä lupaa.

Hahmota muiden henkilökohtaiset rajat. Kysy tarvittaessa, mikä heille on hyväksyttävää.

Muista, että muilla ihmisillä saattaa olla erilaiset rajat kuin sinulla. Jonkun rajat sinun kanssasi voivat myös olla erilaiset kuin jonkun toisen kanssa. Muista, että rajoja voi aina halutessaan muuttaa.

Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi, valta-asemistasi ja ennakkoluuloistasi.

Keskustele huomioonottavasti. Kuuntele muita ja pyri ymmärtämään heitä.

Anna kaikkien määritellä omat henkilökohtaiset kokemuksensa omalla tavallaan.

Älä pakota ketään osallistumaan keskusteluihin. Varmista, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin.

Kunnioita toisten yksityisyyttä ja lähesty sensitiivisiä aiheita kunnioituksella.

Pyri käyttämään yleisesti ymmärrettävää ja lähestyttävää kieltä ja kommunikoimaan tarpeen tullen useammalla kielellä, jos mahdollista.

Älä nolaa tai nöyryytä muita.

Jos saat rakentavaa palautetta sopimattomasta käytöksestä:

Kuuntele sinulle annettua palautetta.

Pyri olemaan saamasi palautteen suhteen avoin, pyydä anteeksi, ja ota palaute huomioon jatkossa.

 

Pyri antamaan anteeksi, jos joku loukkaa sinua tahattomasti.

Pidä huolta omastasi ja muiden fyysisestä, psyykkisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista.

 

Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien vastuulla, eikä Operaatio Arktis hyväksy minkäänlaista häirintää tapahtumissaan tai toiminnassaan.

Jos kohtaat häirintää, syrjintää tai muuta sopimatonta käytöstä Operaatio Arktiksen tapahtumissa/toiminnassa:

Jos tapahtumalle on valittu yhteyshenkilö häirintätapausten varalle, voit kertoa tapahtuneesta suoraan hänelle, tai Operaatio Arktis ry:lle. Jos ihmisten turvallisuus on uhattuna, tai häiriköinti ei lopu siihen puututtaessa, ota yhteys tapahtumapaikan turvallisuusvastaavaan tai poliisiin.

Toistuvissa häirintä- tai syrjintätapauksissa henkilöä voidaan pyytää olemaan ottamatta osaa keskusteluun, pyytää poistumaan paikalta tai jättää osallistumatta järjestämiimme tapahtumiin tulevaisuudessa. Tarvittaessa tapahtunut raportoidaan poliisille. Jos koet, että tällaisessa tilanteessa on tapahtunut virhearviointi, voit tuoda asian meille esiin: info@operaatioarktis.fi

Olet myös tervetullut antamaan palautetta turvallisemman tilan periaatteistamme ylläolevaan sähköpostiin.

bottom of page