top of page

operaatio arktis

Operaatio Arktiksen tavoitteena on säilyttää arktinen merijää, edistää ilmastonkorjausmenetelmien tutkimusta sekä niihin liittyvää julkista keskustelua.

 

Levitämme ja yleistajuistamme ilmastonkorjaukseen liittyvää tutkimustietoa, johon voit tutustua esimerkiksi Instagramissa @operaatioarktis. Meidät voi myös tilata puhumaan yrityksesi tai järjestösi tilaisuuksiin. 

toimintamme

Operaatio Arktis avaa välttämättömän keskustelun ilmastonkorjauksesta osana ilmaston kuumentamisen kokonaisratkaisua. Keskitymme nostamaan etenkin globaalille ilmastojärjestelmälle kriittisen tärkeän arktisen alueen, johon Suomikin kuuluu, yhteiskunnallisen ilmastokeskustelun ytimeen.

 

Teemme kokonaisvaltaista riskianalyysia ilmaston kuumentamisesta ja luonnonjärjestelmien tilanteesta nuoren sukupolven kannalta relevanteista lähtökohdista.

Operaatio Arktiksen analyysin mukaan 1,5 asteen "turvaraja" ja pelkät radikaalit päästövähennykset eivät takaa maailman nuorille turvallista elämää ja inhimillisiä elinolosuhteita, minkä myös tapaamamme tutkijat ovat vahvistaneet.

Tarvitsemme lisäksi ilmastonkorjausta.

 

Luomme verkostoa tutkijoiden, vaikuttajien, nuorten, päättäjien, yritysten sekä ympäristötoimijoiden ja muiden organisaatioiden välille.

Teemme tiivistä yhteistyötä alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa, ja haluamme tarjota heille mahdollisuuden jakaa osaamistaan ja tietoaan kauttamme laajemmin.

Teemme muun muassa tutkijahaastatteluita, joiden kautta levitämme tutkimustietoa saavutettavammin suuremman yleisön tietoisuuteen. Henkilökohtaisten tutkijahaastatteluiden kautta tuomme esiin myös sellaista tietoa ja kokonaisarvioita,

joita tutkijat eivät välttämättä muuten viesti.  

 

Tavoitteenamme on vahvistaa erityisesti nuorten toimijuutta ja osallisuutta kestävyysmurroksen suunnannäyttäjinä, sillä kyse on konkreettisesti juuri nuorten sukupolvien tulevaisuudesta. 

Pietari Purovaara_KEKSI_mhm_5_edited_edited.png

ihmiset

Operaatio Arktiksessa työskentelee tällä hetkellä 14 nuorta. Tiimistämme löytyy poikkitieteellistä osaamista muun muassa ympäristö-, kestävyys-, luonnon-ja yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden sekä taiteiden saralta.

 

Meitä yhdistää vahva kokemuspohja vaikuttavien ilmastokampanjoiden strategisesta suunnittelusta sekä muutosteorian soveltamisesta käytäntöön ilmastokysymysten viitekehyksessä.

Operaatio Arktiksen taustalla toimii yhdistys Operaatio Arktis ry, jonka kannatusjäseneksi voit liittyä täällä. Yhdistykselle voi myös tehdä lahjoituksia, joista lisää täällä.

Meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta info@operaatioarktis.fi

sekä osoitteilla etunimi@operaatioarktis.fi

bottom of page